Login

Rejestracja

Login

Rejestracja

loader image

REGULAMIN SKLEPU / WYSYŁKA /  PŁATNOŚĆ

 •   POSTANOWIENIA OGÓLNEWłaścicielem sklepu internetowego www.kdwear.pl jest:
  Dawid Laszecki
  Ul. Henryka Sienkiewicza 6
  57-120 Wiązów
  NIP 8961571104
  REGON 368865019

  2. KONTO

  1. Do założenia konta niezbędne jest podanie maila i hasła oraz dane personalne klienta zgodnie z formularzem. Założenie konta jest nieobowiązkowe i dobrowolne.
  2. W sklepie internetowym KD WEAR istnieje również możliwość zakupów bez rejestracji konta.
  3. Atutem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, a także otrzymywanie newsletterów.

  3. UMOWA SPRZEDAŻY

  1. Występują dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym KD WEAR :
  a) złożenie zamówienia przez MOJE KONTO z loginem i hasłem;
  b) złożenie zamówienia bez posiadania konta.
  W obu powyżej podanych przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest
  wypełnienie formularza zamówienia.
  2. W momencie wypełnienia formularza zamówienia następuje zawarcie przez
  KUPUJĄCEGO umowy sprzedaży i akceptacja regulaminu sklepu.
  3. Ceny podane na stronie są cenami w PLN i zawierają obowiązujący podatek VAT.
  4. Podsumowanie zamówienia zawiera informację o łącznej cenie przedmiotu zamówienia
  wraz z kosztami dostawy. Klient jest informowany o wszelkich kosztach w trakcie
  wypełniania formularza.
  5. Sprzedawca poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez przesłanie
  Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany
  wcześniej przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
  6. Wszystkie zamówienia pozostaną zapisane w systemie sklepu internetowego jako
  dowód zawarcia Umowy.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na
  magazynie. W razie takowej sytuacji Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail
  podany w formularzu zamówienia oraz zostaną zwrócone mu należności w ciągu 7 dni
  roboczych.

  4. WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 93 1050 1575 1000 0091 2616 3337
  2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  5. TERMIN PŁATNOŚCI

  1. Wybierając płatność przelewem, płatność elektroniczną lub płatność kartą płatniczą,
  Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności, umowa Sprzedaży
  zostaje anulowana z winy Klienta.
  2. Wybierając opcję płatności za pobraniem, klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty
  gotówką przy dostawie.

  6. WYSYŁKA

  1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą , zamówienie zostaje
  realizowane po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
  2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-6 dni
  roboczych.

  7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

  1. Sklep KD WEAR realizuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku
  zamówienia produktu poza granicę kraju, niezwłoczny jest w pierwszej kolejności kontakt
  ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości realizacji zamówienia.

  2. Istnieje możliwość odbioru osobistego, przy wcześniejszej zapłacie na rachunek
  bankowy Sprzedającego.

  3. Dostawy do Klienta są odpłatne i zawarte w trakcie składania zamówienia.

  4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 1-5 dni
  roboczych.

  5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku
  uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie, a także
  natychmiastowe poinformowanie o zaistniałej sytuacji Sprzedawcy poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail. W przypadku niespisaniu protokołu szkody z kurierem, wszczęcie
  procedury reklamacyjnej czy też zwrot towaru będzie niemożliwe.

  8. ZWROTY I REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@kdwea.pl . Niezbędne jest wypełnienie formularza, który występuje w
  załączniku.
  2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz zwrócić w stanie
  nienaruszonym przez Kupującego. Adres, na który należy zwrócić produkt:
  EPIC Dawid Laszecki
  Ul. Henryka Sienkiewicza 6
  57-120 Wiązów
  3. Podstawą do zwrotu towaru jest PARAGON.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż 14 dni kalendarzowych od
  dnia jej przyjęcia. Niezbędne do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest
  odpowiednio wypełniony formularz ze strony www.kdwear.pl oraz paragon.

  5. Zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony
  przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania
  przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Klient ponosi koszty wysyłki produktu do
  Sprzedawcy. Wyjątkiem, który nie podlega zwrotowi jest bielizna. Adres zwrotu
  produktu: EPIC Dawid Laszecki
  Ul. Henryka Sienkiewicza 6
  57-120 Wiązów

  2. Sprzedawca jest niezwłocznie zobowiązany, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu i oświadczenia Klienta o
  odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonaną płatność za produkt ( nie wliczając
  kosztów dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek
  bankowy Klienta, podanym w Formularzu.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian regulaminu.
  2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa Polskiego, a także inne właściwe przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.

  OBJAŚNIENIE:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klinta.

  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, umożliwiająca złożenie zamówienia przez Klienta.

  4. KLIENT – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

  5. KONTO – usługa elektroniczna, umożliwiająca złożenie zamówienia przez Klienta, posiadająca login i hasło, w której zapisane są dane podane przez Klienta i informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

  6. NEWSLETTER – Służy do stałej komunikacji z Klientami, mającej na celu informowanie odbiorców o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach w obrębie danej firmy czy tematu.

  7. PRODUKT – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  8. SPRZEDAWCA – EPIC Dawid Laszecki
  Ul. Henryka Sienkiewicza 6
  57-120 Wiązów

  9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedażą.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www. www.kdwear.pl
1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupuo przez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EPIC Dawid Laszecki z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-120 Wiązów KRS…………………….. NIP: 8961571104 REGON: 368865019 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownikaoraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej politykiprywatnościjesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

kontakt

kontakt@kdwear.pl

szybki kontakt

WYBIERZ DZIAŁ

E: Kontakt@kdwear.pl
WWW.KDWEAR.PL